यसरी नै बितोस् जिवन साथ-साथ ।।

जिवनको नासो, त्यो मीठो हाँसोमा अल्झिएको जिन्दगीको पासो,

दिन र रात अनि मायाको हात, यसरी नै बितोस् जिवन साथ-साथ ।

जिवनको नासो, त्यो मीठो हाँसोमा अल्झिएको जिन्दगीको पासो,

दिन र रात अनि मायाको हात, यसरी नै बितोस् जिवन साथ-साथ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *